Algemene voorwaarden

Geïnteresseerd in de lessen van Lotte Dans? Neem dan geheel gratis en vrijblijvend een proefles. Ouders kunnen de proefles van hun kinderen bijwonen. Voor het nemen van een proefles wordt men verzocht van te voren telefonisch of per mail een afspraak te maken via 06-46287627.

 

Inschrijvingen

Om iedereen vrijblijvend kennis te laten maken met Lotte Dans is deelname aan de eerste proefles gratis. Voor aanvang van de tweede les dient het volledig ingevulde inschrijfformulier te worden ingevuld. Voor de verdere betalingen ontvangt u meer informatie. Lotte Dans behoudt zich ten allen tijden het recht om inschrijvingen te weigeren of te beëindigen (met terugbetaling van eventueel teveel vooruitbetaald lesgeld) zonder nadere opgaaf van redenen.

 

Betalingen

Het lesgeld moet voldaan zijn voor de in de informatiebrief vermelden betaaldatum. Lesgeld wordt door het lid overgemaakt. Het Rabobank rekeningnummer van Lotte Dans is NL17RABO0113299532. Bij niet tijdige betalingen dient men €5,00 administratiekosten per maand opgelopen betalingsachterstand te voldoen. Zonder tijdige betaling heeft men geen recht op deelname aan de lessen.

 

Kortingen

Er bestaan kortingsmogelijkheden voor leerlingen die aan meerdere lessen deelnemen. Voor nadere informatie kunt u bellen met 06-46287627 of een mailtje sturen naar info@lottedans.nl.

 

Opzeggingen

Opzeggingen kunnen alleen geschieden aan het einde van een half jaar. Dus opzeggingen kunnen alleen ingaan op:

 • 1 Januari
 • 1 Juli

 

Algemeen Bepalingen

 • Toegang tot de dansstudio van Lotte Dans is alleen toegestaan voor leerlingen en ouders van jeugdige leerlingen van Lotte Dans. Indien je geïnteresseerden wilt meebrengen kan dat, maar alleen na overleg met de docent.
 • Het is niet toegestaan voor ouders, bekenden of onbekenden om tijdens de lessen in de zaal te komen en naar de lessen te kijken. Uitsluitend in nader overleg met de docent worden hierop uitzonderingen gemaakt (bijvoorbeeld voor proeflessen van kleine kinderen).
 • Als je een les verzuimt mis je een stuk techniek, routine of repetitie. Probeer daarom alle lessen aanwezig te zijn. Kan je een keer echt niet komen, dan is het fijn als je dit even telefonisch op per email laat weten.
 • Voor kinderen is het door hun ouders uit veiligheidsoverwegingen verplicht -indien ze niet naar de les kunnen komen- dit aan de dansschool te laten weten.
 • De gehele dansschool is verboden terrein voor dieren.
 • Wegens brandveiligheids- en verzekeringsvoorschriften is het verboden te roken in de gehele dansschool.
 • Wegens brandveiligheids- en verzekeringsvoorschriften moeten de gangen, de trap en alle deur doorgangen (niet alleen de nooduitgangen) permanent vrije doorgang bieden. Daarom mogen daar geen spullen worden neergezet, zelfs niet als dat maar voor korte duur is.
 • Het is verboden rond te rennen en/of te schreeuwen en gillen in de dansschool. Houd het rustig.
 • Omkleden dient uitsluitend te geschieden in de kleedkamer en niet in andere ruimtes van de dansschool.
 • Alle afval dat je veroorzaakt in de dansschool, dien je netjes zelf op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat het niet liggen zodat anderen het wel opruimen voor jou. Dat geldt met name ook voor flesjes, papieren bekertjes, kauwgom etc.
 • Iedereen dient zorg te dragen voor een goed beheer van persoonlijke eigendommen. Neem daarom tijdens de lessen eventuele waardevolle spullen mee in de dansstudio, en laat ze niet onbeheerd in de kleedkamer achter.
 • Lotte Dans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal van persoonlijke eigendommen in de studio.
  Iedereen dient zorgvuldig en voorzichtig om te gaan met de eigendommen van Lotte Dans in de dansschool, behandel het alsof het je eigen eigendom is. Wees zuinig op alle spullen zodat het verblijf in de dansschool prettig blijft voor iedereen.
 • Zorg ervoor dat je, na gebruik, het toilet altijd netjes en schoon achterlaat.
 • Het is verboden met buitenschoenen de danszaal te betreden.
 • Het is verboden op balletschoenen met zwarte zolen die afgeven op de vloer, de danszaal te betreden.
 • Er zijn geen consumpties toegestaan in de danszaal. Dat geldt niet voor eventuele waterflessen om de dorst te lessen tijdens de les.
 • Het is verboden om aan de barre te hangen en aan de spiegels te komen.
 • Het is verboden aan de lichtinstallatie, de geluidsinstallatie en geluidsdragers (CD’s etc.) te komen.
 • Leerlingen die betrapt worden op diefstal of het bewust aanrichten van schade in de studio worden onmiddellijk verwijderd van de dansschool, terwijl de politie zal worden ingeschakeld en de financiële schade op hen zal worden verhaald.
 • Lotte Dans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongelukken en of schade (zowel lichamelijk als materieel) veroorzaakt door deelname aan de lessen van Lotte Dans of verblijf in de studio van Lotte Dans.
 • In enig geval, waarin de Algemene Voorwaarden en/of het Reglement van Lotte Dans niet (afdoende) voorzien, zal de eigenaar een beslissing nemen.
 • Geen mobiele telefoons aan in de dansstudio’s of tijdens de lessen.
 • Lotte Dans behoudt zich het recht voor de tijden en tarieven te wijzigen.
 • De termijn van de contributie kan niet worden verlengd door vakantie, ziekte of werk.
 • De dansschool is gesloten op alle erkende feestdagen en schoolvakanties.

 

Aansprakelijkheid

Lotte Dans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoek raken van persoonlijke eigendommen van leerlingen of blessures ontstaan tijdens de lessen. Deelname aan de lessen en verblijf in de dansschool gebeurt geheel voor eigen risico.

Schrijf je vandaag nog in bij Lotte Dans

Schrijf je in